Utvikling, Konstruksjon og Prototyper

Vi utfører rene konstruksjons og utviklingsoppdrag. Dette kan resultere i et konsept som er industrielt realiserbart, et tegningsett for videre produksjon eller en fungerende prototype.


Med utgangspunkt i variasjonen i våre oppdrag, innehar vi en del teknisk kompetanse både innen mekanisk funksjon og hva som er teknisk mulig å produsere.


Vi har hatt prosjekter med alt fra lokale oppfinnere, til kunstnere og de største aktører i Norsk næringsliv.