Tippheis

En kraftig løft- og tipp-heis for næringsmiddelindustrien.


Håndterer store, standardiserte containere for lossing til enheter som for eksempel eltemaskiner, fyllstoffer, kverner eller miksere. Kan tilpasses til å håndtere en rekke alternative fat eller beholdere, og kan også være utstyrt for bruk i miljøer som mekaniske verksteder, samt i den kjemiske og farmasøytiske industri.


Varianter

Tippheis kan leveres i mange varianter, både når det gjelder funksjon, continertilpasnng og høyder.

Sikring kan gjøres som port (som må lukkes før tømming) eller ved hjelp av fotoceller.

Start og stopp kan gjøres automatisert eller manuelt med fjernkontroll eller trykknapp.


Materiale

Heisene er bygget i rustfritt stål med et hygienisk design, tilpasset næringsmiddelindustriens krav.


Montasje

Det er normalt en meget enkel montasje. Det må føres fram elektrisk strøm, og heisen må normalt boltes til gulv. Trosterud Mek AS kan godt stå for all montasje og klargjøring, slik at du får en tippheis som er klar til bruk.

Relaterte produkter

Vi selger også: