Ergonomisk plukkvogn

Trosterud Mek AS har utarbeidet en praktisk og hygienisk plukkvogn. Den kan brukes både av næringsmiddelindustrien og innen andre sektorer.


Ved hjelp av trykkluft kan bunnen i plukkvognen heves og senkes. Dette medfører en mye mer effektiv lasting og lossing av produkter, da arbeidere slipper å bøye seg ned i vognen for å løfte opp produkter. Dette har også helt klare og positive helsemessige konsekvenser.


I stedet for et rundmatebord, vil plukkvognen kunne være et reservoar med god bufringskapasitet og samtidig være lett å tømme eller plukke i fra med ønsket hastighet.


Som mellomlagring kan vognen trilles ut på kjøl og frys eller bare fungere som en buffer og en transport mellom to steder i produksjonen. Også ved lengre tids lagring kan det være aktuelt med en plukkvogn for å lette tømmingen av produkt.


Vask og renslighet:
Hev bunnen opp til øverste stilling. Bunnplaten er løs og kan da lett løftes opp for vask. Alle deler kan vaskes og spyles, og tåler kraftig vaskemiddel dersom det er ønskelig. Løftesylinder og ventiler er i eloksert aluminium, og har meget lang levetid.


Tekniske fakta:
- Maksimal løftekraft: 550 kg ved 7 kilos trykk, 470 kg ved 6 kilos trykk.
- Størrelse:
- Hastighet opp og ned kan justeres uavhengig av hverandre.


Pris:
Ved kjøp av en til fire plukkvogner: Kr.38.000,- pr stk.
Ved kjøp av fem vogner eller mer, gis 10% rabatt
Alle priser er ekskl. MVA og fritt levert vårt verksted i Oslo.

TM Plukkvogn

Plukkvogn med hev-/senkbar bunn, brukt til frakt av CO2 tørris: