Køordner for brød

For å kontrollere utkjøringen av brød fra tunnelovn har vi, i samarbeid med GOMAN Bakeri i Oslo, utviklet en ny, meget presis og driftssikker KØORDNER.

KØORDNEREN er spesielt tilpasset Dahlens tunnelovner, men kan tilpasses de fleste tunnelovner.

En investering i ny KØORDNER vil gi følgende fordeler:

  • Bedre sikkerhet, både ved drift og ved service.
  • Vesentlig færre klemte brød og sikrere utkjøring.
  • Mindre behov for tilsyn og justeringer.
  • Småstopp reduseres til et minimum.


I de fleste tilfeller vil en køordner kunne monteres og prøvekjøres i løpet av en dag, uten avbrekk i produksjonen

Køordner for brød