TM CO2 Kjøl for laks

Hvorfor investere i CO2-kjøling av laks ved langtransport?

  • Det gir bedre kvalitet på råvarene til forbruker.
  • Det lar deg fylle kassen med en ekstra filet eller to.
  • Det veier mindre enn vann-is.
  • Ved flyfrakt er det bare fiskens vekt igjen, du sparer masse for hver kasse.

Det enkle regnestykket:

  • Produksjon av tørris-snø for én hel fiskekasse er ca 12,- kroner.
  • I hver fiskekasse vil du få plass til én eller to ekstra fiskefileter.
  • Ved flyfrakt vi du spare ca 60,- kroner pr kasse da du slipper å transportere vann og is.
  • I tillegg leverer du et produkt av høyere kvalitet til mottaker.
Det forskes på perfekt tørris-kvalitet.

Forskning på den perfekte CO2 (tørris) kvaliteten

Trosterud Mek AS har, sammen med AGA, i flere år forsket på utstyr for CO2-kjøling. Denne forskningen har gjort oss ledende på produksjon av utstyr som kan kontinuerlig produsere tørris og dosere dette i kasser med filet.

Forskning på den perfekte produkt-kvaliteten

Det gjøres mye forskning på hvordan et produkt bør oppbevares for å forlenge holdbarhet og forbedre kvalitet hos konsument.

Forskning på fersk fisk viser at en lagringstemperatur på mellom -1 og -2 grader gir 27 dager holdbarhet mens en lagringstemperatur på mellom +1 og +2 grader gir bare 14 dagers holdbarhet. (Ref: Nofima, Bjørn Tore Rotabakk)

En annen undersøkelse testet holdbarhet av fersk laks der den var 7 dager i distribusjonskasse (-1 grader) og deretter ompakket om til forbrukerpakning (+4 grader). Laks distribuert i kasse med vann-is fikk da en holdbarhet på 5 dager etter ompakking. Den superkjølte laksen var holdbar hele 10 dager etter ompakking. (Ref: Nofima, Bjørn Tore Rotabakk)

En masteroppgave fra NTNU om transport av fiskeprodukt fra Lofoten til Østlandet har skrevet følgende i sin konklusjon: "Forsøkene har vist at MAP med tørris gir en forlenget holdbarhet i forhold til lagring i luft, men at dette i stor grad skyldes en rask og jevn temperatursenkning i produktet." (Ref: NTNU, Jens Kristian Hersløv, 2004)

Det å dosere tørris-snø i kassen med filet, er superkjøling på sitt beste, og gir en rask og jevn temperatursenkning i produktet.

Har CO2-kjøling ingen ulemper?

Jo, det er noen ulemper ved å kjøle ned med tørris. I hovedsak er det at tørris blir til CO2-gass i produksjonslokalet og de første timene i kjølelageret. I produksjonslokalet kan dette håndteres med innkapsling og avsug slik at CO2-gassen kommer ut i friluft der den er naturlig og ufarlig. Dersom kassene skal stå på kjølelager rett etter pakking, må den ekstra CO2-gassen også håndteres der, for eksempel med avsug.

CO2 er ingen giftig gass, men den er tyngre enn luft og vil legge seg langs gulvet der luften er stillestående. Arbeidstilsynet har derfor retningslinjer for CO2 på arbeidsplassen.

Er dette av interesse, så ta kontakt med oss.

Send gjerne en epost til post@trosterud.no, eller ring oss på telefon 23 05 46 50.

CO2 kjøling for laksefileter

TM CO2 Snømaskin gir CO2-snø rett i fiskekassen.

TM CO2 Snøstasjon produserer CO2-snø for manuell bruk.

Fakta om CO2 snø

CO2 snø er snø laget av CO2, i motsetning til normal snø/is, som er laget av vann (H20).

CO2 snø holder -70 grader. Det gir produktet mye større kjølekapasitet enn vann-is.

CO2 snø blir ikke til vann når det smelter, men går direkte over til gass som forsvinner ut i luften.

CO2 snø er miljøvennlig. Det produseres av flytende CO2, som tas rett fra atmosfæren og går tilbake til atmosfæren når den "smelter". - Dessuten slipper trailere og fly å bruke drivstoff på å frakte vann-is sammen med produktene.