CO2 Fryse- og kjølesystemer

Trosterud Mek AS har i flere år samarbeidet med AGA om forskning på CO2 som fryse- og kjølemiddel. Dette samarbeidet har ført til flere patenter innen automatisert produksjon og dosering av tørris-snø, samt flere produkter tilpasset ulike behov for produksjon av tørris-snø.

TM CO2 Kjøl for laks

Les mer om TM CO2 Kjøl for laks


Meget godt egnet til kjøling av ferske næringsmiddelprodukter som skal fraktes over lengre distanse. Kan plasseres direkte over eksisterende interntransportanlegg, og tilfører kassene korrekt mengde CO2-snø.


TM CO2 Snømaskin

Les mer om TM CO2 Snømaskin


Produserer inntil 30 liter CO2 tørris pr minutt.

Godt egnet til automatisert produksjon og dosering. Integreres i eksisterende eller nye produksjonslinjer.

Hva er CO2, tørris og tørris-snø?

CO2 finnes naturlig som i all luft, og er luktfri. Under normalt trykk er CO2 frosset som is (=tørris) så lenge temperaturen er under -78 grader. Ved høyere temperatur går tørrisen direkte over til gass. Det er denne prosessen som gjør CO2 til et meget godt egnet fryse- og kjølemiddel.

Alle vet at frosset vann kan være både hard (is) eller myk og luftig (snø). På samme måte kan frossen CO2 være hard (ren tørris eller tørris pellets) eller myk og luftig (tørris-snø).

TM CO2 Snøstasjon

Les mer om TM CO2 Snøstasjon


Produserer inntil 24 liter CO2 tørris pr minutt.

Enkel og effektiv stasjon. Trill inn en trillevogn, start fylling. Stopper automatisk etter ønsket mengde.

Hvorfor bruke CO2 (tørris)?

En sammenligning mellom vann-is og tørr-is:

For å oppnå samme kjøle-effekt kreves ca 8x mer vann-is enn tørris (basert på vekt). Det betyr at kjøling med CO2 kan frigi plass til flere produkter pr kasse og/eller lavere vekt pr kasse.

Ved langtransport smelter vann-is til flytende vann. Dette vannet veier fortsatt like mye som isen opprinnelig gjorde, og det må tas hånd om slik at det verken renner ut av kassen eller ødelegger produktet. Benyttes tørris til kjøling, blir det ikke noe væske som renner rundt. Tørris går direkte over til gass som blander seg med luften i kassen og fordamper ut av kassen.

Ved flyfrakt vil all tørris har fordampet, og veier ingen ting, når kassen veies inn på flyet. Produktet er da godt nedkjølt og holder seg selv nedkjølt. Fisk bør da ha en temperatur litt under null, noe som gjør at den ikke er frosset men godt nedkjølt. Ved bruk av vann-is vil kassen inneholde store mengder smeltet vann som gjør at produktet vil ha en temperatur over null grader.

Produktets kvalitet og holdbarhet er vesentlig bedre med CO2-kjøling enn kjøling med vann-is. Dette skyldes hovedsaklig to faktorer: I nedkjølingsperioden sørger tørris for en beskyttende atmosfære av CO2 rundt produktet. Deretter vil temperaturen gjerne ligge så vidt under null grader i produktet, i motsetning til vann-is der temperaturen gjerne ligger så vidt over null grader i produktet.

CO2 og miljøet

CO2 er det vi kaller en drivhus-gass, og utslipp av CO2 fra en produksjonsprosess er ofte underlagt krav om kjøp av CO2-kvoter. Dette gjelder ikke CO2 som kjølemiddel, da prosessen ikke produserer ny CO2. Dette er ren gjenbruk av CO2, og øker derfor ikke atmosfærens totale innhold av CO2.