Kapselavskruer

Tar din bedrift i mot panteflasker og trenger å få av de siste korkene før flasken skal vaskes? Da bør du vurdere å anskaffe en solid kapselavskruer.

Kapselavskrueren settes inn i en drill. Vår kapselavskruer med intern fjær gjør den siste, manuelle fjerningen av flaskekapslene meget effektiv. Produktet brukes av både Coca Cola og Ringnes, for rask fjerning av de kapsler som den automatiske avskrueren ikke har håndtert. På den måten sikres at alle kapsler er fjernet før returflaskene går inn i vaskemaskinen.

Kunder som bruker dette:

Coca Cola

Ringnes

NB: Dette er et profesjonelt verktøy. Prisen ligger på omkring 7.500,- kroner pluss mva.

Vi selger gjerne til privatpersoner, men produktet er spesielt laget for bedrifter som tar i mot returflasker. For slike bedrifter er dette produktet raskt tjent inn i sparte lønnsutgifter.