Hulmål

Trosterud Mek. AS har gjennom flere år produsert godkjente hulmål, sertifisert av Justervesenet.

Alle som selger varer pr volumenhet (f.eks. bensinstasjoner) bør jevnlig sjekke at måleren virkelig gir riktig verdi. Dersom måleren viser for mye risikerer du bøter, og viser måleren for lite så gir du bort dyrebare dråper til kundene dine.


Standard hulmål for kvalitetskontroll:

5 liter

Brukes til å måle nøyaktigheten ved mindre kvanta. Er, sammen med hulmålet på 20 liter, den anbefalte måten å kontrollere måleren.

10 liter

Dersom du ønsker den billigste kontrollmuligheten bør dette være ditt valg. Det gir en noe mer unøyaktig test enn om du tester med både 5 og 20 liter hulmålet, men er en god mellomting dersom du bare kjøper ett hulmål.

20 liter

Ved å måle større volum med 20 liters hulmålet og mindre kvanta med 5 liters hulmålet gir det deg en meget pålitelig test. Det er denne kombinasjonen som også benyttes av justervesenet når de er ute på kontroll.

100 liter

Store volum, som for eksempel truck-diesel, bør absolutt kontrolleres jevnlig med dette hulmålet. Og, med de spesielt tilpassede tynne halsene på alle hulmålene er det meget enkelt å se avvik i det målte volum.