Sikring av ute-trapper

Utendørs kan trapper ofte bli glatte. Dette skyldes ofte mose. Ved å belegge trappen med sklisikre aluminiumsplater, får du en tryggere trapp.
Skli-sikring av betongtrapp