Sykehus

Skap
Undertrykkskap, Overtrykkskap.

Utstyr for obduksjon
Kjøleromsutstyr for mors.
Løftetraller og hyllesystem.
Strekk seng
Noen kunder:
A-Hus
Aker sykehus
Hjelpemiddelsentralen
Norsk luftambulanse
Rikshospitalet