Offentlig

Håndteringsutstyr til kollektivtransporten
Vaskesystemer for sko i Forsvaret.
Diverse industriservice.
Noen av våre kunder er:
  • Justervesenet
  • Oslo Sporveier
  • Oslo kommune
  • Forsvaret
  • Posten (Bring)
Sekkefyller