Fiskeforedling

Trosterud Mek AS har konstruert og levert mange spesialtilpassede anlegg, utstyr og maskiner innen fiskeforedling. Vi har kunnskap både om det å lage maskiner og det å utforme disse hygienisk innenfor de strenge krav som stilles.

Prosessering

Interntransport

Vi kan levere alle former for transportører, både vår egen TMV-bane eller andre typer transportører. Vi er flinke til å knytte sammen ditt produksjonsutstyr slik at du får en strømlinjeformet produksjonslinje.

HMS-relatert

  • Rundmatebord.
  • Arbeidstasjoner og pakkebord.
  • Plukkvogn.
Farsefyller
I samarbeid med BWL og Rørvik Fiskemat AS har vi utviklet en farsefyller for fiskepudding.
Noen av våre kunder er:
Lofotprodukt AS
Multivac Norge AS
Rørvik Fiskemat AS
Rustfri nettingtransportør for laks