Bakeri

Brødkassestabler.
Netting- og plastkassestablere.
Brødstoppere og brettransport.
Rundmatebord.
Tanker.

Brød-stabler i produksjon:

Noen av våre kunder er:
Bakers
Gomann
Läntmannen
Nidar
Gudesen
Freia / Mondelez