Vannskjærer

Fremtidens skjæreteknologi, med muligheter som kun begrenses av våre kunders og vår egen fantasi.


Skjæring av stål, rustfritt stål, aluminium, metaller og andre materialer med vann.


0,1mm - 100mm

 • Stål
 • Rustfritt
 • Aluminium
 • Titan
 • Kompositter
 • Sølv, kobber, messing og andre metaller/legeringer
 • Plast
 • Gummi
 • Linoleum
 • Teppefliser
 • Fiberpakkninger
 • Porcelanato fliser

Marmor og andre ulike stensorter
Med mer

Med vannskjæring er det få eller ingen grenser for hva som kan skjæres. Vi trenger kun en datafil (helst "DXF" eller "DWG"-format), eller en skisse for å komme i gang.

Det er fullt mulig å skjære skilt på vannskjæremaskinen eller å gravere en tekst, hvis det er å foretrekke. Vårt styresystem for maskinen har en god del teksttyper som vil kunne dekke de fleste behov.


 • Maskindetaljer
 • Elkabinett deler
 • Skilt
 • Flenser og pakninger
 • Maler
 • Sølvsmed-arbeid
 • Diverse plastkvaliteter
 • Diverse prototyper
 • Fliseskjæring, figurskjæring (for bedriftskunder)

Vi ser også for oss en del andre områder innen bygningsindustrien og VVS-bransjen hvor denne
skjæreteknologien med fordel kan brukes.I vår daglige produksjon settes høye krav til nøyaktighet og kvalitet.


Vannskjæring av detaljer bidrar i vesentlig grad til å oppfylle disse krav, samtidig som mulighetene for serieproduksjon med en jevn og ensartet kvalitet øker betraktelig. Skjærestrålen på 0,2-0,8mm gir en posisjoneringsnøyaktighet på +/-0,1mm og en repetisjonsnøyaktighet på +/-0,05mm. Selv ganske kompliserte detaljer kan nå produseres med en tilfredsstillende nøyaktighet, og med en finish som medfører minimalt eller ingen etterbearbeiding.

Trosterud Mek AS har spesialisert seg på produksjon og service innenfor fagområdene
rustfritt-/syrefast stål, aluminium, metaller og plast.


Vårt behov for skjæring av disse materialer, har resultert i at vi har anskaffet en vannskjæremaskin. I tillegg til vannskjæremaskinens store kapasitet med skjæring av flere like detaljer samtidig med flere dyser, er vannskjæremaskinen meget fleksibel og konkurransedyktig også på enkeltstykk.

Vannskjæringens store fordel er at det ikke tilføres varmespenninger til skjæresonen. Detaljene er helt spenningsfri etter skjæring og skjæreflaten vil i de aller fleste tilfeller tilfredsstille normale krav til overflatefinish.

Vi ønsker med dette å tilby deg / din bedrift våre tjenester innen vannskjæring, gjerne i kombinasjon med annen produksjon i vårt verksted. På vårt kontor utføres også konstruksjonsoppdrag på DAK. Vi tegner og konstruerer i både Lantek, AutoCad, Inventor og Helix.

kan rettes til Jan Erik (tlf.:23054654, epost: jet@trosterud.no), eller en av våre øvrige prosjektingeniører.