CAD-systemer

Trosterud Mek AS har flere dyktige ingeniører som benytter moderne CAD-systemer ved konstruksjon av dine produkter. Primært benyttes Autodesk Inventor til både 2D og 3D konstruksjon.

Forskjellige CAD-systemer

Det finnes mange forskjellige programmer for maskinkonstruksjon. Vi har valgt Autodesk Inventor som vårt primære arbeidsverktøy. Med Inventor kan vi konstruere i både 2D og 3D, og det er store muligheter til å hente inn og arbeide videre på tegninger laget av andre CAD-programmer.

I de fleste tilfeller er det våre dyktige ingeniører som konstruerer ditt produkt. Har du allerede laget noen tegninger i et annet system, kan det sannsynlig vis benyttes som grunnlag. Vi har tidligere importert CAD-tegninger fra for eksempel SolidWorks, AutoCad, Adobe Illustrator, Solid Edge og Maya. (Det er ikke så viktig hvilket program du har brukt, det som er en fordel er at du jobber "vektorbasert". Det er flott om du kan lagre det som for eksempel DXF, DWG, IPT, IGES, eller STEP, men listen er lenger og vi klarer å konvertere fra de fleste formater.)

Konstruksjon med Inventor: Fra idé til prototype

Dersom du har en idé som du ønsker å få produsert, kan vi sannsynlig vis hjelpe deg. Våre ingeniører kan, sammen med deg, finne en god løsning på det du vil lage. Med Inventor kan vi ikke bare lage konstruksjonstegninger, men også visualisere produktet i 3D-modeller på skjermen. Når designet er som ønsket, lages konstruksjonstegningene som vi benytter i produksjonen på vårt eget verksted.

Programmene vi bruker mest: