Ansatte på Trosterud Mek. AS

Kontor

Terje Trosterud

Eier

Tlf: 23 05 46 60
Mobil: 928 86 443
terje@trosterud.no

Øystein Trosterud

Økonomisjef

Eier


Tlf: 23 05 46 53
Mobil: 481 79 475
oystein@trosterud.no

Lars Joramo

Daglig leder

 

Mobil: 95255421

lj@trosterud.no

Thomas Ørjestad

Økonomi og adminstrasjonsjef

 

Mobil: 995 01 712

to@trosterud.no

Rikke Wiken Bergan

Markedsføring, lønn, faktura

Mobil: 943 11 965
rwb@trosterud.no

Ingeniører

Gisle Espolin Johnson

Prosjektingeniør

Tlf: 23 05 46 61
Mobil: 901 50 066
gisle@trosterud.no

Staale Thorkildsen

Prosjektingeniør

Tlf: 23 05 46 58
Mobil: 907 50 815
staale@trosterud.no

Martin Hansen

Prosjektingeniør

Tlf: 23 05 46 62
Mobil: 474 82 085
martin@trosterud.no

Jochen Schmidt 

Prosjektingeniør


Tlf: 23 05 46 59
Mobil: 410 63 920 jochen@trosterud.no

Jan Erik Tobiassen 

Prosjektingeniør


Tlf: 23 05 46 54
Mobil: 951 64 161 

jet@trosterud.no

Lars Olav Finstad

Prosjektingeniør

Mobil 932 22 321
lof@trosterud.no

Nikhil Kumar Jain

 

Prosjektingeniør

 

Mobil: 969 84 657

nkj@trosterud.no

Verksted

Ole Petter Sæther

Verksmester

 

Mobil: 911 90 026

ops@trosterud.no

Erling Trosterud 

 

Eier

 

Mobil: 928 87 925

 

Arild Strande


Fagarbeider

Trond Pedersen


Fagarbeider 


Mobil: 900 16 559

Paul Miles Widdop


Fagarbeider

Håvard Husubæk


Fagarbeider

Efraim Sztajer


Fagarbeider

Loke Bekken


Fagarbeider

Marius Strande


Fagarbeider

Svenn Åge Olsen


Fagarbeider

Miladin Lazarevic


Fagarbeider

Fredrik Hauren


Spesialarbeider


Mobil: 936 00 675