Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Heve- og senkebord for næringsmiddelindustrien:

Trosterud Mek AS har produsert mange forskjellige løftebord, hver tilpasset sitt spesielle formål. Felles for dem alle er at de er laget som gode og stabile arbeidsbord.

Les mer

Plukkvogn med heve- og senkebunn:

Trosterud Mek AS har utarbeidet en praktisk og hygienisk plukkvogn. Ved hjelp av trykkluft kan bunnen i plukkvognen heves og senkes.

Dette medfører en mye mer effektiv lasting og lossing av produkter.

Dette har også helt klare og positive helsemessige konsekvenser, da dine medarbeidere slipper å bøye seg ned i vognen for å løfte opp produkter..

Les mer

Tippcontainer:

Tippcontaineren for bransjer hvor det stilles ekstra krav til hygiene. Passer utmerket til produksjon innen kjøtt, fisk og annen næringsmiddelindustri.

Les mer

HMS

En god bedrift tar vare på sine ansatte. Da er gode fysiske arbeidsforhold en viktig del.


Trosterud Mek AS har i flere år samarbeidet med bedrifter som trenger tilrettelegging av arbeidsplassen.


Vi tenker arbeidsmiljø og sikkerhet i alt vi produserer, i tett samarbeide med deg som kunde.


Dette har også resultert i noen flotte standard-produkter som er attraktive på arbeidsplassen.