Fiskeforedling

Trosterud Mek AS har konstruert og levert mange spesialtilpassede anlegg, utstyr og maskiner innen fiskeforedling. Vi har kunnskap både om det å lage maskiner og det å utforme disse hygienisk innenfor de strenge krav som stilles.

Prosessering

Interntransport

Vi kan levere alle former for transportører, både vår egen TMV-bane eller andre typer transportører. Vi er flinke til å knytte sammen ditt produksjonsutstyr slik at du får en strømlinjeformet produksjonslinje.

HMS-relatert

  • Rundmatebord.
  • Arbeidstasjoner og pakkebord.
  • Plukkvogn.

Farsefyller

I samarbeid med BWL og Rørvik Fiskemat AS har vi utviklet en farsefyller for fiskepudding.

Les mer

Noen av våre kunder er:

Lofotprodukt AS

Multivac Norge AS

Rørvik Fiskemat AS

Rustfri nettingtransportør for laks